PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

KGK KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI KURUMU İLE GEREKLİ FAALİYET İZNİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK, FAALİYET İZNİ HARÇLARI DA YATIRILMIŞ OLUP, ŞİRKETİMİZ FAALİYETE BAŞLAMAYA HAK KAZANMIŞTIR.

 

NOT: KAYİK HARİÇ BAĞIMSIZ DENETİM YETKİ BELGESİNE HAİZ BİR DENETİM KURULUŞUYUZ.