PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

                     
  HRT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ   
                     
  Ortakların Adı Soyadı   Yönetim Kurulu Üyeleri   Sorumlu Denetçileri   Denetim Kadrosu  
                 
      Adı Soyadı Yetki Alanı   Adı Soyadı Ünvanı  
                     
  Harun Reşit TOKCAN   Harun Reşit TOKCAN   Harun Reşit TOKCAN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Harun Reşit TOKCAN Sorumlu Denetçi  
  Ali YENİDOĞAN   Ali YENİDOĞAN   Ali YENİDOĞAN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Ali YENİDOĞAN Sorumlu Denetçi  
  Behiye KARGINER   Oğuzhan DOĞAN   Behiye KARGINER KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Behiye KARGINER Sorumlu Denetçi  
  Mustafa Kemal TURAN             Mustafa Kemal TURAN Denetçi  
  Metin DAY             Metin DAY Denetçi  
  Mehmet Gazi AĞKURT             Mehmet Gazi AĞKURT Denetçi  
  Eda ÖZDEMİR             Eda ÖZDEMİR Denetçi  
  Oğuzhan DOĞAN             Oğuzhan DOĞAN Denetçi  
  Hıdır GÜLER             Hıdır GÜLER Denetçi  
  Ayhan KAYA             Ayhan KAYA Denetçi  
  Dr.Mustafa ALPASLAN             Dr.Mustafa ALPASLAN Denetçi  
  Recep Doğan KARABACAK             Recep Doğan KARABACAK Denetçi  
  Mürşit AVCI             Mürşit AVCI Denetçi  
  Musa İNCİ             Musa İNCİ Denetçi  
  Ahmet GÜNDÜZ             Ahmet GÜNDÜZ Denetçi  
                     
                     
  Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak için faaliyet iznini almıştır.