PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

                   
  HRT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 
                   
  Ortakların Adı Soyadı   Yönetim Kurulu Üyeleri   Sorumlu Denetçileri   Denetim Kadrosu
               
      Adı Soyadı Yetki Alanı   Adı Soyadı Ünvanı
                   
  Harun Reşit TOKCAN   Harun Reşit TOKCAN   Ahmet ŞAHİN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Harun Reşit TOKCAN Sorumlu Denetçi
  Ahmet ŞAHİN   Ahmet ŞAHİN   Behiye KARGINER KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Ahmet ŞAHİN Sorumlu Denetçi
  Ali YENİDOĞAN   Ali YENİDOĞAN   Ali YENİDOĞAN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Ali YENİDOĞAN Sorumlu Denetçi
  Behiye KARGINER       Harun Reşit TOKCAN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Behiye KARGINER Sorumlu Denetçi
  Mustafa Kemal TURAN             Mustafa Kemal TURAN Denetçi
  Metin DAY             Metin DAY Denetçi
  Mehmet Gazi AĞKURT             Mehmet Gazi AĞKURT Denetçi
  Eda ÖZDEMİR             Eda ÖZDEMİR Denetçi
  Oğuzhan DOĞAN             Oğuzhan DOĞAN Denetçi
  Hıdır GÜLER             Hıdır GÜLER Denetçi
  Ayhan KAYA             Ayhan KAYA Denetçi
  İsmail BARDAKÇI             İsmail BARDAKÇI Denetçi
  Dr.Mustafa ALPASLAN             Dr.Mustafa ALPASLAN Denetçi
  RECEP DOĞAN KARABACAK             RECEP DOĞAN KARABACAK Denetçi
  MÜRŞİT AVCI             MÜRŞİT AVCI Denetçi
  MUSA İNCİ             MUSA İNCİ Denetçi
  AHMET GÜNDÜZ             AHMET GÜNDÜZ Denetçi
                   
                   
  Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak için faaliyet iznini almıştır.