PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

                     
  HRT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ   
                     
  Ortakların Adı Soyadı   Yönetim Kurulu Üyeleri   Sorumlu Denetçileri   Denetim Kadrosu  
                 
      Adı Soyadı Yetki Alanı   Adı Soyadı Ünvanı  
                     
  Harun Reşit TOKCAN   Harun Reşit TOKCAN   Ahmet ŞAHİN KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Harun Reşit TOKCAN Sorumlu Denetçi  
  Ahmet ŞAHİN   Ahmet ŞAHİN   Yunus ÇANKAL KAYİK Hariç Bağımsız Denetim   Ahmet ŞAHİN Sorumlu Denetçi  
  Yunus ÇANKAL   Ali YENİDOĞAN         Yunus ÇANKAL Sorumlu Denetçi  
  Ali YENİDOĞAN             Ali YENİDOĞAN Denetçi  
  Behiye KARGINER             Behiye KARGINER Sorumlu Denetçi  
  Mustafa Kemal TURAN             Mehmet Gazi AĞKURT Kıdemli Baş Denetçi  
  Metin DAY             Eda ÖZDEMİR Denetçi  
  Mehmet Gazi AĞKURT             Oğuzhan DOĞAN Denetçi  
  Eda ÖZDEMİR             Hıdır GÜLER Denetçi  
  Oğuzhan DOĞAN             Ayhan KAYA Denetçi  
  Hıdır GÜLER             İsmail BARDAKÇI Denetçi  
  Ayhan KAYA             Dr.Mustafa ALPASLAN Denetçi  
  İsmail BARDAKÇI             RECEP DOĞAN KARABACAK Denetçi  
  Dr.Mustafa ALPASLAN                  
  RECEP DOĞAN KARABACAK                  
                     
                     
  Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak için faaliyet iznini almıştır.