PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


BDDK’dan Önemli Karar (28.06.2022)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçtiğimiz hafta bitiminde gündemimize bomba gibi düşen bir karar yayımladı...
ayrıntılar için tıklayın

Pişmanlıkta Vergi Türünün Süre Yönünden Anlamı (27.06.2022)

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden...
ayrıntılar için tıklayın

İş Güvenliğine Uymayanın Sözleşmesi Tazminatsız Feshedilir Mi? (27.06.2022)

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında sadece işverenlerin değil, çalışanların da birtakım sorumlulukları ve yükümlülükleri...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Yaşamda Güvence ve Riskler (27.06.2022)

Ticari yaşamda kâr dağıtımının kaynağını dönemin ticari veya ticari kârdan dağıtılmayarak işletmede bırakılan geçmiş...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunluda Yok, İsteğe Bağlı Olanda Var (27.06.2022)

Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle...
ayrıntılar için tıklayın

Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İndirimi (27.06.2022)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği olarak; 1) Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetimi Küresel E Ticaret Şirketlerini Kaçırır mı? (27.06.2022)

E-ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi vergi denetiminin etkin şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlikle İlgili Yapılacak Düzenlemeler ve Beklentiler (27.06.2022)

Geçtiğimiz hafta 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam...
ayrıntılar için tıklayın

Dövizini Bozdurmayan Şirkete TL Kredi Yok! (27.06.2022)

Ülkemiz, 2018 yılının ortalarından itibaren döviz kurlarının yükselişini önlemek için deneme yanılma yolu ile çeşitli...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Borçlanmasıyla Emekli Olabilir Miyim? (27.06.2022)

10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. Bu güne...
ayrıntılar için tıklayın

Memuriyetten Ayrılmadan Bu Püf Noktalarına Dikkat! (25.06.2022)

Çayda dem memurda kıdem önemlidir. Memurun kıdem tazminatı emeklilik ikramiyesidir. 2008/Ekim ayı başından önce memuriyeti...
ayrıntılar için tıklayın

Katsayı ve Ek Gösterge Artışına Bağlı İkramiye Farkı (25.06.2022)

Emekli polis memuruyum ve lisans mezunuyum. 6 Şubat 2022 tarihinde yaş haddinden emekli oldum ve emekli ikramiyemi aldım...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışana Sigorta Yapmamanın Cezası (25.06.2022)

6 ay önce işyerime denetmenler geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. İdari para cezası kesildi...
ayrıntılar için tıklayın

Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarına İyileştirme Geldi (24.06.2022)

Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla...
ayrıntılar için tıklayın

Müdürler '3600 Ek Gösterge' İstiyor! (24.06.2022)

Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 Haziran 2022 tarihindeki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, birinci dereceye...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yağmuru Herkesi Islatacak (24.06.2022)

Ek bütçe hazırlığı yapıldığını, her Cuma 21:00'da katıldığım Bloomberg HT'de yayımlanan “Ekonomik Görünüm” programında...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Açık Vermiyor, Mucize Gerçekleştiriyor! (24.06.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl mali tablolara ilişkin faaliyet raporu yayınlıyor. Rapor çok çarpıcı bir gerçeği ortaya...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Vergileme- ÇVÖA Hükümleri ve İç Hukuk (23.06.2022)

4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA )Genel Tebliği’nde ülkemizin akdetmiş olduğu çifte...
ayrıntılar için tıklayın

Takdir Komisyonunun Takdir Süresinin Yokluğu (23.06.2022)

Geçen yazımda tahsil zamanaşımını kesen hâllerin bir bütün olarak değerlendirmesinin hukuk güvenliğini ihlal sonucunu...
ayrıntılar için tıklayın

“GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri” (22.06.2022)

E-dönüşümü en aktif şekilde kullanan kamu kurumlarından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) son dönemde uygulamalarda...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücreti Derhâl Artıracak Formüller! (22.06.2022)

Asgari ücret, milyonlarca çalışan ile geçimlerini sağlamakta oldukları ailelerini yakından ilgilendirmektedir...
ayrıntılar için tıklayın

Varlık Barışında Sona Yaklaşırken Önemli Hatırlatmalar (21.06.2022)

Bilindiği üzere, 7256 sayılı yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Geçici 93’üncü madde ihdas edilmiş, yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Hukuk Güvenliğini Yok Eden Tahsil Zamanaşımı (21.06.2022)

Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık İzin Dönemi Başlıyor (20.06.2022)

Çalışanların yıllık ücretli izin hakkı, temelini Anayasa'dan alan, şahsın öz varlığına dayalı Anayasal bir hak olup...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları (20.06.2022)

I. Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinde ‘Özel Ödeme Zamanları’ belirlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki;   1. İkmalen...
ayrıntılar için tıklayın

Turizm Sektörü 1 Puanlık Vergi İndiriminden Yararlanabilir Mi? (20.06.2022)

Son dönemde herhangi bir konuda düzenleme yapılması gündeme geldiğinde, yapılacak düzenlemenin olumlu yanları bir yana...
ayrıntılar için tıklayın

2000 Öncesine İlişkin Aylık Bağlama Oranı (20.06.2022)

20 Mart 1971 doğumluyum. İşe başlangıcım 3 Kasım 1986. Emeklilik tarihim 14 Nisan 2020. Toplam prim günüm...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir İdaresi Personeli Adalet İstiyor (20.06.2022)

İktidarın 2018 yılı seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan memurlara 3.600 ek gösterge uygulaması 5 yıllık...
ayrıntılar için tıklayın

Askerlik Borçlanması (20.06.2022)

■ SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptım. Borçlanmada hesap nasıl yapılır? R.A. SSK emeklilik şartlarına göre...
ayrıntılar için tıklayın

Süt İzninden Faydalanmanın Püf Noktaları! (20.06.2022)

Çalışma mevzuatımızda aileyi ve kadınların istihdama katılımını destekleyici çok sayıda düzenleme bulunmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Sendika Yöneticisinden İşsizlik Primi Kesilmez (18.06.2022)

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendikaların şube başkanları ve yönetim kuruluna seçilenler profesyonel sendika...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketler Topluluğunda Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma Hakkı (18.06.2022)

Şirketler topluluğu aslında ülkemizde yıllardır fiilen uygulanmaktadır. Ama ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu...
ayrıntılar için tıklayın

Çocukların Çalıştırılma Esasları ve Sosyal Güvenlikleri (18.06.2022)

Çocukların en doğal hakkı olan çocukluklarını yaşamaları gerekirken maalesef dünya genelinde hâlen 150 milyonu aşkın...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikte 25 Yıllık Sigortalılık Süresi Hesabı (18.06.2022)

15 Şubat 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Kasım 1991 ve 7.451 prim günüm var. 16 Temmuz 2016 tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Süresinin Biyometrrik Verilerle Takibi Mümkün Mü? (17.06.2022)

İşçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisi de fazla çalışma konusunda yaşanmaktadır. İş Kanunu'na göre...
ayrıntılar için tıklayın

Seçilmiş Özelgeler (17.06.2022)

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin...
ayrıntılar için tıklayın

TİM ve İhracatımız (17.06.2022)

Ülkemiz için ihracatın önemi ve gerekliliği konusunda herkes mutabık. Özellikle son dönemlerde ihracat öcelikli/ağırlıklı...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye Yılın İlk Beş Ayında Vergi Tahsilat Rekoru Kırdı: 100 TL Tahsilatın 44.5 TL’si KDV Ve ÖTV (17.06.2022)

Bütçenin beş aylık vergi tahsilat tutarı, 12 aylık hedefin %70'ine ulaştı. Geçen yıl aynı dönem 7.5 milyar TL açık veren...
ayrıntılar için tıklayın

Toruna Bakan Kayınvalide Sigortalı Olur Mu? (17.06.2022)

Çocuğumuza kayınvalidem bakıyor. Emeklilik için de yaklaşık 2 yıl sigorta gününe ihtiyacı var. Ev hizmetinde çocuk...
ayrıntılar için tıklayın

İnternet Üzerinden Verilen İlanlara İlişkin Sürekli Bildirim Yükümlülüğü (16.06.2022)

31 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 538 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden verilen...
ayrıntılar için tıklayın

Konut Kiralarında Sınırlandırmanın Sorunları (16.06.2022)

Bu günkü yazı konumuzu oluşturan ve kira artışlarını sınırlandıran yasal düzenleme, 11 Haziran günlü Resmi Gazete’de...
ayrıntılar için tıklayın

Orta Sınıftan, Dar Gelirliye Geçiş Dönemi! (15.06.2022)

Dünya tarihinin en sıra dışı dönemine denk gelmiş, bu anlara farkında olmadan tanıklık ediyor olabiliriz. Büyük buhrandan...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem Başlıyor (15.06.2022)

Vergi Usul Kanununa (VUK) veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek...
ayrıntılar için tıklayın

Mesleki Sorumluluk Sigortasında Hatalı Özelge Düzeltildi, Tartışma Bitti (15.06.2022)

Son bir haftadır YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası primlerinin vergi matrahının tespitinde gider olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Varlık Barışında Sayılı Günler (15.06.2022)

Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili düzenleme...
ayrıntılar için tıklayın

Tatil Başlıyor... İşte Senelik İzinle İlgili En Çok Merak Edilenler!.. (15.06.2022)

Haziran ayı ile birlikte tatil planları yapıldı. Çalışanlar da yıllık izinle ilgili çok sayıda sual yöneltmeye başladı...
ayrıntılar için tıklayın

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlara Yönelik Devamlı Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi (14.06.2022)

Son zamanlarda kur ve faize karşı aşırı duyarlı hale gelen gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artışları engellemek...
ayrıntılar için tıklayın

İade Davalarında Yürütmeyi Durdurma Koşuluna İptal (14.06.2022)

Geçen yazımda haksız alınan vergilerin iadesinde faiz sorunlarına ilişkin bazı yargı kararlarına yer vermiştim...
ayrıntılar için tıklayın

Yetim Aylığım Neden 2.500 Liradan Az? (14.06.2022)

Bağ-Kur'dan emekli, 1997 yılında vefat etmiş babam üzerinden ölüm aylığım 26.04.2022'de; 1.639,74 TL aylık ve 81,99 TL ek...
ayrıntılar için tıklayın

Yargı Kararları Işığında Vergi Zıyaı Cezaları İncelemesi (13.06.2022)

Bu makalemde Vergi Müfettişlerinin vergi zıyaı cezası kestikleri naylon fatura düzenleyici veya kullanıcı tespiti...
ayrıntılar için tıklayın

İstihdam Destekleri 66 Milyar TL’yi Aştı (13.06.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla işverenlere yönelik 20’yi aşkın teşvik ve destek uygulanıyor. 2020 yılında bu teşvik...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Kazanç ve Vergilendirme (13.06.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen...
ayrıntılar için tıklayın

Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kafalar Karıştı (13.06.2022)

Gün geçmiyor ki, enteresan ve bir o kadar da şaşırtıcı bir olayla karşılaşmayalım. İnanın insan üzülüyor, neden böyle...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Göstergede Dikkate Alınacak Parametreler İle Yansımaları (13.06.2022)

2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde polis, öğretmen, hemşire...
ayrıntılar için tıklayın

Kira Artışının Sınırlandırılması Anayasa’ya Aykırı (13.06.2022)

Önce evlerin satış fiyatları yükseldi, sonra da kiraları. Enflasyon nedeni ile artan maliyetler satışa çıkartılan evlerin...
ayrıntılar için tıklayın

25 Yıl İçin Prim Ödemez 60 Yaşı Beklersiniz (13.06.2022)

1 Nisan 2005 tarihinde ilk sigorta başlangıcım, toplam 5.090 gün sigorta primim var. Eylül 2019'da son çalıştığım...
ayrıntılar için tıklayın

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Nasıl Olacak (11.06.2022)

5,3 Milyon kamu personeli ek gösterge düzenlemesinden faydalanacak. Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi...
ayrıntılar için tıklayın

Sağlıkla İlgili Torba Kanunda Öngörülen Yeni Düzenlemeler… (11.06.2022)

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde...
ayrıntılar için tıklayın

Zamlı Aylık İçin Emeklilik Başvuru Tarihi Önemli Mi? (11.06.2022)

Eşim 4 Temmuz 1974 doğumlu. 16 Temmuz 1991'de ilk prim ödemesi başlamış. 7.844 prim günü var ve 2 yıldır çalışmıyor...
ayrıntılar için tıklayın

İkinci Emekliliğe Vergi Avantajı  (10.06.2022)

Hızla büyüyen ve ikinci emeklilik fırsatı veren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde her aşamada vergi avantajları bulunuyor...
ayrıntılar için tıklayın