PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DENETÇİ KADROSU

 

 

HARUN REŞİT TOKCAN

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

SPK BAĞIMSIZ DENETÇİ

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

------------------------------------------------------

TÜRMOB TTK EĞİTİCİSİ TÜRMOB

KOBİ TFRS (UFRS) EĞİTİCİSİ

-----------------------------------------------------

 

0 532 694 47 76

 

tokcan harunresit@hotmail.com

harunresit@harunresittokcan.com

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Harun Reşit TOKCAN, 1972 yılında, Almanya-Cella'da doğdu. İlk okulu K.Yaka Faik Muhiddin Adam , orta okulu Balçova Lisesi Orta Bölümde tamamladı. Lise eğitimini İzmir Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ''MUHASEBE BÖLÜMÜNDE''1989 yılında bitirdi. Muğla Üniversitesi, İİBF,"İŞLETME” 1993 yılında bitirdikten sonra, Gaziantep Üniversitesi, FEF, Eğitim Bilimleri, ''ÖĞRETMENLİK FORMASYONU PROĞRAMI'' nı 1994 yılında tamamlayarak ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI almıştır.

 

Ege Ünv. de GENEL MUHASEBE, FİNANSAL YÖNETİM dersleri vererek yarı zamanlı Öğr. Görevlisi olarak çalışmakta olup ve ayrıca  İZMİR SMMO TESMER de KIYMETLİ EVRAK ve BİLGİSAYARLI MUHASEBE dersleri ve özel dersanelerde ders vererek  EĞİTİMCİLİK çalışmalarında bulunmuştur. 1997 yılında S.M. Mali Müşavirlik ruhsatı alarak meslek yaşamına başlamış olup 2005 yılına dek müstakil olarak, serbest ofisinde Müşavirlik Hizmeti vermiş, daha sonra bağımlı olarak Özel Hastane, Mobilya İmalatı sektörlerinde ,  Alış veriş merkezi İnşa ve işletmesi ile Tersane Gemi İnşa sektörlerinde, Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerini, özel sektörde yürütmüştür.

 

2016/Kasım döneminde yapılan YMM sınavlarında başarılı olarak YMM Ruhsatı almaya hak kazanmıştır.

 

SPK Bağımsız Denetim Lisans sahibi ve SMMM/BD/2013/01440 sicil numarası ile KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından Genel alan, Sermaye Piyasası, Bankacılık ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanlarında Bağımsız Denetim yapabilme yetkisi ile BAĞIMSIZ DENETÇİ olarak yetkilendirilmiştir.

 

 A1 YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş ile arasında BAĞIMSIZ DENETİM AĞI oluşturarak, SPK Mevzuatı ve UFRS Alanlarında KAYİK denetimlerini gerçekleştirmiştir.

 

Ayrıca TCMB veri sistemi üzerinden kuruluşun istediği üzerinden bağımsız denetim faaliyetlerini de denetim ekibi ile birlikte yürütmektedir.

 

TÜRMOB Tesmer 'in düzenlediği KOBİ TFRS uygulamaları için Eğiticilerin Eğitimi Proğramını (Formatör) 2010&2011 döneminde Dokuz Eylül İngilizce İşletme Hocaları (Prof. Dr Serdar ÖZKAN) koordinatörlüğünde tamamlayarak, o tarihden beri de TÜRMOB TTK EĞİTİMCİSİ ve TÜRMOB KOBİ TFRS EĞİTİMCİSİ kadrosunda görev almaktadır.

TÜRMOB KOBİ TFRS&TTK eğitimlerin de , faal; EĞİTİCİ olarak görev alarak Türkiye’nin hemen bütün SMMO ların da UFRS ders anlatmaktadır.

 

TÜRMOB eğitimci kadrosunda ayrıca vergi mevzuatı konularında da yine hemen hemen tüm SMMO larında ders anlatmaya devam etmektedir.

 

Çok sayıda; yazı, makale, inceleme ve pek çok araştırmaları yer aldığı makaleleri, İzmir SMMM odası e-bülten ve dayanışma Dergisi, www.muhasebetr, Maliye Postası, Yaklaşım Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergilerinde çok sayıda çalışmaları yayınlanmıştır.

 

LEBİB YALKIN ile Bölge Satış Temsilciliği antlaşması çerçevesinde ve ayrıca ortak projelerde eğitim ve seminer çalışmalarında bulunmaya devam etmektedir.

 

Ege Stratejik Araştırmalar Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir.

 

Yeminli Adli Bilirkişi listesinde görev alarak bilirkişi raporları da yazmaktadır.

 

Halen İzmir'de HRT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’de şirket sorumlu ortak baş denetçisi olarak hizmet vermeye devam etmekte, ayrıca seminer ve eğitim çalışma ve toplantılarında bulunmaktadır.

HRT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ‘nin kurucu ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi görevlerini yürütmektedir.

Harun Reşit TOKCAN evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

 

 

 

 ================================================================================================================